Manometry w technice pomiarowej

2 lipca 2018

manometr

Technika pomiarowa oraz urządzenia ją reprezentujące wykorzystywane są bardzo szeroko przez wiele gałęzi współczesnego przemysłu. Przykładem są tu wszystkie urządzenia związane z pomiarem ciśnień w dowolnym systemie czy instalacji. Jednym z takich urządzeń, bez którego nie sposób sobie wyobrazić prawidłowego funkcjonowania instalacji przewodzącej dowolną ciecz lub gaz, jest manometr.

Urządzenia do pomiaru ciśnień

Manometry to przyrządy służące do pomiaru ciśnienia. Ich szerokie zastosowanie w poszczególnych gałęziach przemysłu sprawiło, że z czasem powstało kilka różnych wersji manometrów dostosowanych do różnych potrzeb – patrz manometry w sklepie Air-Com.pl. Poszczególne manometry różnią się między sobą swoją budową, przeznaczeniem, dokładnością pomiaru oraz zakresem i rozpiętością mierzonych ciśnień. Ta ostatnia cecha w ujęciu ogólnym (traktującym wszystkie rodzaje manometrów jako jedną kategorię) jest naprawdę imponująca, ponieważ rozpiętość mierzonych ciśnień sięga obecnie od kilku mbar (takie wartości dolne posiada większość urządzeń mierzących ciśnienie we wszelkiego typu systemach wentylacyjnych), do nawet kilku tysięcy bar (te z kolei wartości charakterystyczne są z kolei dla przemysłu pirotechnicznego).

Budowa i zastosowanie manometrów z rurką Bourdona

Jednym z najpopularniejszych typów manometrów są manometry z rurką Bourdona. W ich przypadku rolę elementu pomiarowego pełni metalowa rurka o określonej sprężystości i odpowiednim przekroju poprzecznym. W klasycznych manometrach tego typu, oprócz wspomnianej rurki Bourdona, na budowę przyrządu składają się: obsada z króćcem, mechanizm manometru, zębatka, cięgno, końcówka oraz – oczywiście – tarcza razem ze wskazówką.

W przypadku gdy instalacja, w której ciśnienie mierzone jest za pomocą manometru, przewodzi jakieś media agresywne niereagujące z miedzią (takie jak woda, powietrze, gazy niezanieczyszczone pyłem), których temperatura nie przekracza 60ºC, możliwe jest w niej zastosowanie standardowych manometrów z rurką Bourdona z obudową z tworzywa sztucznego. Przykładami takich instalacją są sieci wodociągowe, systemy pneumatyczne lub instalacje grzewcze. Jeśli jednak instalacja ma przewodzić media agresywne lub takie, których temperatura zwykle przekracza 60ºC, do mierzenia ciśnienia należy zainstalować manometry posiadające obudowę ze stali nierdzewnej. Przykładami podobnych instalacji będą systemy przewodzenia stosowane w przemyśle chemicznym lub petrochemicznym, w przemyśle farmaceutycznym, w fabrykach tworzyw sztucznych, w wytwórniach papieru oraz w przemyśle spożywczym.

Inne rodzaje manometrów

Oprócz manometrów z rurką Bourdona, dużą popularnością cieszą się również manometry membranowe, manometry puszkowe, manometry różnicy ciśnień oraz manometry cyfrowe. W przypadku manometrów membranowych elementem odpowiedzialnym za dokonanie pomiaru jest sprężysta, okrągła płytka, czyli tzw. przepona. Manometry puszkowe z kolei dokonują pomiarów ciśnienia z wykorzystaniem metody kapsułowej, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w instalacjach, w których media odznaczają się niskimi wartościami ciśnień, np. stosowanych do przewodzenia gazu w przemyśle energetycznym, hutniczym czy w technologii medycznej.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz