Jak działa absorber?

19 listopada 2019

Absorpcja to coraz bardziej popularne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie, oparte na najnowszych, sprawdzonych technologiach oraz najlepszym jakościowo sprzęcie. U jej podstawy leży absorber, urządzenie, które z pewnością zostanie docenione, szczególnie z uwagi na jego zalety, które może zaprezentować podczas jego użytkowania.

Absorber - zasada działania

Absorbery, znane również pod nazwą agregatów wody lodowej lub agregatów absorpcyjnych są zasilane za pomocą gorącej wody. Tego typu urządzenia są z powodzeniem stosowane tam, gdzie występuje nadwyżka ciepła odpadowego lub technologicznego, a także w miejscach, gdzie istnieją niedobory energii elektrycznej. Pozwalają dzięki temu na wytworzenie chłodu nawet tam, gdzie dostęp do prądu jest utrudniony bądź ograniczony.

Woda jako czynnik chłodzący oraz ekologiczny w procesie absorpcji

Dzięki zastosowaniu w procesie chłodzenia wody, absorpcyjne agregaty chłodnicze wykazują działanie proekologiczne. W pierwszej kolejności użycie wspomnianej wody sprawia, że nie ma potrzeby użycia do uzyskania efektu schłodzenia szkodliwych związków freonu, używanego w tym celu do tej pory, a, jak wiadomo, mającego niszczący wpływ na warstwę ozonową chroniącą ziemię przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Zapobiega to również powstawaniu nadmiernej ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów powodujących efekt cieplarniany.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Agregaty absorpcyjne oraz ich zasada działania niwelują również potencjalne zagrożenie wybuchem podczas absorpcji ze względu na to, że urządzenie to pracuje pod ciśnieniem bliskim próżni. Jest to olbrzymia zaleta, ponieważ dzięki temu użytkowanie absorbera jest bezpieczną metodą chłodniczą, nawet w wielkich kompleksach budynków.

Absorber działa również na zasadzie oszczędzania energii, kiedy nie ma potrzeby jej zbytnio eksploatować. W swoim zakresie pracy opcjonalnie jest wbudowywany cykl automatycznego zatrzymania pracy w przypadku występowania małego obciążenia cieplnego systemu.

Jest to również urządzenie ciche, pracujące bez wibracji, osiągające poziom ciśnienia akustycznego poniżej 75 dB, słyszalne z odległości jednego metra od pracującego absorbera.

Absorpcyjne agregaty chłodnicze – zasada działania

Zasada działania agregatów absorpcyjnych polega na stosowaniu roztworu bromku litu. Jest to substancja, która wykazuje bardzo silną higroskopijność, czyli potrafi absorbować wodę ze swojego otoczenia. W absorpcyjnych agregatach chłodniczych występują dwa rodzaje pojemników, jeden zawierający bromek litu i drugi z wodą, która występuje jako element chłodniczy. Podczas pracy zachodzi więc samoczynny proces polegający na absorpcji wody, co pozwala na utrzymywanie właściwego poziomu ciśnienia w zbiorniku.

Bromek litu kierowany jest do agregatora, gdzie następuje odparowanie pary wodnej, dzięki energii cieplnej dostarczanej do urządzenia, np. pobranej z gorącej wody, dostarczanej do urządzenia. Następnie para wodna skrapla się i wędruje poprzez instalację do parownika już jako woda chłodnicza. W parowniku, gdzie panuje niskie ciśnienie, woda zostaje odparowana w temperaturze +5°C. Podczas odparowywania pod wpływem niskiego ciśnienia wychłodzeniu ulega także medium chłodzące, które krąży w instalacji. Odparowana woda jest następnie ponownie absorbowana przez roztwór bromku litu. Proces przemiany cieplnej zachodzi w płynny, ciągły sposób.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz