Kto potrzebuje dokumentacji geologicznej, kiedy trzeba ją zlecić?

28 kwietnia 2022

Budowanie nowych inwestycji na terenie, który nie był jeszcze dokładnie sprawdzany, wiąże się z pewnymi wymogami. Każdy obszar musi zostać w specjalny sposób zbadany lub opracowany tak, abyśmy wiedzieli, czy bezpiecznie możemy na nim coś zbudować.

Czym jest dokumentacja geologiczna?

Czynności, które musimy wykonać przed budową danej inwestycji, są różne i zależą między innymi od kategorii budynku, oraz rodzaju podłoża. Wykonanie dokumentacji geologicznej jest niezbędne w kilku przypadkach, o których więcej napiszemy poniżej.

Dokumentacja geologiczna to dokładny opis podłoża, na którym powstać ma budowla lub wykonane mają być prace inżynierskie czy geologiczne, stworzony na podstawie badania, zarówno właściwości chemicznych gleby, jak i jej cech fizycznych. Dobrze napisana dokumentacja geologiczna to także narzędzie formalne, dla dalszych prac, które wykonywane będą na danym terenie. Zawiera ona informacje o parametrach gleby, a także właściwościach hydrogeologicznych, które są szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku większych inwestycji, wykonywanych na głębokich fundamentach. Analiza ta służy także do oszacowania potencjalnego zagrożenia i zaplanowania działań, które mogą zabezpieczyć inwestycję przed zmianami podłoża, takimi jak osuwanie się czy podmywanie gruntu.

Kiedy wymagana jest dokumentacja geologiczna?

Prawo budowlane wyraźnie określa, kiedy wykonane muszą być konkretne działania, żeby inwestycję w ogóle rozpocząć. Przede wszystkim, każdy budynek musi mieć dołączoną do projektu opinię geotechniczną. Jest to rozwiązanie, tworzone na podstawie dostępnych już danych i niepogłębione o badania chemiczne czy fizyczne gruntu. Natomiast dokumentacja geologiczna to już stworzona na podstawie konkretnych, szczegółowych badań analiza. Tego rodzaju dokument wymagany jest w przypadku prac geologicznych i inżynierskich, a także, jeśli planowana budowla należy do kategorii drugiej albo trzeciej. Parametry te określa prawo budowlane, a kwestię przynależności do danej kategorii ustala się na podstawie wymiarów budynku, a także stopnia złożoności gruntów. Klasyczny domek jednorodzinny powinien więc należeć do kategorii pierwszej, jednak jeśli postawiony ma on być na terenie, na którym panują trudne warunki (na przykład pod względem gęstości gleby czy poziomu wód gruntowych), konieczna będzie dokumentacja geologiczna.

Komu zlecić dokumentację geologiczną?

Wykonanie dokumentacji geologicznej to zadanie trudne i wymagające fachowej wiedzy. Żeby dokładnie zbadać glebę, trzeba wykorzystać dostępne techniki, natomiast sam dokument musi spełnić wymogi formalne, ustalone odgórnie. Wszystko to sprawia, że wykonanie opinii geotechnicznej musi zostać powierzone specjalnym firmom, w których pracują zarówno geologowie, jak i geotechnicy. Zlecając prace profesjonalistom, będziemy mieć pewność, że dokumentacja geotechniczna danego terenu będzie wykonana dokładnie i rzetelnie, a badania będą wiarygodne. Jest to bardzo ważne, bo właśnie w oparciu o tego typu analizę wykonywany będzie cały projekt budynku. Tym bardziej warto zatrudnić do badań ekspertów.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz