Metody uzdatniania wody w przemyśle i dla gospodarstw domowych. Która metoda jest najlepsza?

26 czerwca 2020

W wielu gałęziach przemysłu konieczne jest korzystanie z niezwykle czystej wody. Oczywiście jedną z takich branż jest spożywcza, a także farmaceutyczna czy przetwórcza. Niezbędne jest zatem stosowanie odpowiednich procesów uzdatniania wody, co ma zapewnić jej bezpieczeństwo, a jednocześnie wpływa na wydajność produkcji. Oczywiście do wyboru są różne metody filtracji. Tutaj pojawia się pytanie: jaki typ wybrać? I właśnie na to pytanie postaramy się odpowiedzieć.   

Instalacje przemysłowe – jak dobrać odpowiednią metodę uzdatniania wody?

W zależności od rodzaju przemysłu parametry chemiczne wody mogą być różne. Wszystko to zależy od określonych w przepisach norm, które jasno dają wytyczne dotyczące mineralizacji czy czystości wody. Jednocześnie nie można stwierdzić jaka metoda jest najlepsza i jaką należy stosować. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie analizy laboratoryjnej, która musi być bardzo dokładnie przeprowadzona, niezależnie czy bada się wodę z indywidualnych studni czy wodę wodociągową. Dzięki wyborowi odpowiedniej metody woda nadaje się nie tylko do wykorzystania w określonej gałęzi przemysłu, ale również nie naraża przedsiębiorców na dodatkowe koszty wynikające z zastosowania dodatkowej metody przemysłowego uzdatnienia wody. Zatem metodę należy dobierać biorąc pod uwagę zapotrzebowanie przemysłowe oraz analizę laboratoryjną.

Rola miękkiej wody i znaczenie w przemyśle

Warto zauważyć, że woda stosowana w przemyśle powinna być miękka. Dzięki temu jest w stanie uchronić urządzenia przemysłowe przed osadzaniem się kamienia. W ten sposób czas użytkowania danych urządzeń będzie zdecydowanie dłuższy. Nie trzeba także obawiać się o awarię, a więc koszty eksploatacji znacząco się zmniejszają. Bardzo ważna jest także sama wydajność procesu filtracji. Dzięki temu można usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia począwszy od bakterii i wirusów, aż po niepożądane pierwiastki. Można także stosować natlenienie wody bez wykorzystywania pomp.

Metody uzdatniania wody do celów przemysłowych – poznaj technologie

Niewątpliwie najpopularniejszą metodą jest proces odwróconej osmozy. Dzięki niemu uzyskuje się wodę bardzo czystą, która spełnia najbardziej restrykcyjne normy jakościowe. W tym przypadku woda poddawana jest wysokiemu ciśnieniu, następnie zostaje przepuszczona przez membranę, która zatrzymuje zanieczyszczenia. Woda, która przejdzie przez membranę tworzy filtrat. Ta metoda może być wykorzystywana w naprawdę dużej skali produkcyjnej, a przy tym moduły są bardzo proste w obsłudze. Zazwyczaj instalacja składa się z pompy ciśnienia, a także stanu powierzchni membran. Co ważne, proces oczyszczania może być w pełni zautomatyzowany. Kolejnym rodzajem jest nanofiltracja, która wykorzystuje siłę napędową, czyli różnice ciśnień pomiędzy stronami membrany. Tutaj kluczowe znaczenie mają pory membrany, które są bardzo małe i wynoszą od 1 do 10 nanometrów. Membrany są wytwarzane z cienkich folii polimerowych. Jednak zastosowanie tej metody nie przynosi oczekiwanych efektów w przypadku jonów jednowartościowych. Zaletą jest to, że oczyszczając wodę przy użyciu membran nie trzeba wcześniej dokonywać prefiltracji. Kolejną metodą jest elektrodejonizacja. W tym przypadku stosuje się membrany półprzepuszczalne i wymienniki jonowe, co prowadzi do demineralizacji. Z kolei bioremediacja usuwa zanieczyszczenia ropopochodne.  Można też zastosować ozonowanie, co ma działanie dezynfekcyjne.

Najlepsza metoda filtracji wody do użytku domowego

W przypadku wyboru metody filtracji wody do użytku domowego najczęściej stosuje się filtry siatkowe i węglowe oraz metodę opartą na odwróconej osmozie. Jednak jeżeli Wasza woda jest średnio zanieczyszczona, można także wykorzystać ultrafiltrację, która usuwa z wody zanieczyszczenia, jednak zachowane zostają w niej związki mineralne. Dzięki temu taka woda jest zdrowsza.

Jeżeli chcecie poprawić walory smakowe wody, to szczególnie  jeszcze stosowanie filtrów węglowych. Dzięki temu nie będzie miała posmaku chloru. Jeżeli zdecydujesz się na przemysłowe uzdatnienie wody należy dopasować metodę filtracji do specyfiki danej branży i wymagań dotyczących produkcji czy pracy.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Zostaw komentarz