Jakie badania trzeba przejść by móc pracować na wysokości?

2 września 2020

Praca na wysokości jest uznawana za pracę szczególnie ciężką, ale i niebezpieczną. Dlatego też przy jej wykonywaniu niezbędna jest wyjątkowa ostrożność. Warto także wiedzieć, że nie każdy pracownik może pracować na wysokości. Choć praca jest obciążona dużym ryzykiem wypadków, to jednak wiele osób chce się jej podejmować, tym bardziej że praca na dużych wysokościach jest sowicie opłacana. 

Co oznacza praca na wysokości? 

Pod pojęcie pracy na wysokości rozumie się wykonywanie danych obowiązków czy zadań na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, a także drabinach czy podnośnikach. Warszawa jest miastem, gdzie wykonuje się wiele takich prac, bardzo często na dużych wysokościach, gdyż zagospodarowanie przestrzenne zakłada powstanie wielu wieżowców. Co ciekawe poprzez pracę na wysokości rozumie się już wysokość wynoszącą powyżej 1 metra nad poziomem podłogi czy terenu. Pewien wyjątek stanowi tutaj praca na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej znajduje się rusztowanie, pod warunkiem, że jest ono zabezpieczone. Otóż musi być zabezpieczone ścianami co najmniej na wysokość 1,5 metra bądź też osłonami, co ma zapobiegać wypadkom. 

Uprawnienia do pracy na wysokościach 

Nie każdy pracownik może pracować na wysokościach. Przede wszystkim należy posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do takiej pracy. Tutaj trzeba przejść badania wysokościowe, jeżeli chce się pracować na wysokościach powyżej 3 metrów, i to niezależnie czy pracuje się na rusztowaniu czy podnośniku w Warszawie można znaleźć wielu lekarzy medycyny pracy, którzy wykonują takie badania. Trzeba jednak pamiętać, że na orzeczeniu o braku przeciwwskazań powinna znajdować się adnotacja czy dotyczy ono pracy poniżej 3 metrów czy powyżej. Dodatkowo pracownicy muszą przejść szkolenia BHP i poznać specyfikę pracy na wysokości, a także zagrożenia jakie występują i tych zagrożeń muszą być świadomi. W przypadku większych wysokości niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony, a więc nie tylko siatek, barierek, ale także linek asekuracyjnych. 

Obowiązki pracodawcy w przypadku prac na wysokości 

Pracodawca jest w pełni odpowiedzialny za pracę na wysokości i to on musi zadbać o bezpieczeństwo pracownika. Na samym początku powinien prowadzić nadzór nad takimi pracami bądź wyznaczyć do tego odpowiednią osobę. Środki ochrony indywidualnej czy zbiorowej są niezbędne i wszystkie one powinny posiadać właściwe atesty, które potwierdzają ich jakość. Niezbędne jest także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Dzięki temu pracownicy mogą poznać w teorii zadania, które będą przed nimi stawiane. Do obowiązku pracodawcy należy też dopilnowanie czy dany pracownik ma ważne badania okresowe. 

Prace na wysokości – co jeszcze trzeba wiedzieć? 

Prace na wysokości muszą być właściwie przygotowane, ale też odpowiednio zorganizowane. Przede wszystkim pracownicy nie mogą podejmować zbędnego ryzyka, a więc zabronione jest wychylanie się. Bardzo ważne są odpowiednie zabezpieczenia. Najczęściej stosuje się balustrady. Alternatywą są szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, które muszą być przymocowane do stałych elementów konstrukcji. W przypadku prac, gdzie istnieje szczególne ryzyko niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, a dokładnie przejście szkolenia wysokościowego i kursu alpinisty przemysłowego. Najpierw kandydat musi ukończyć szkolenie wysokościowe i zdać egzamin. Dopiero potem może starać się o przyjęcie na kurs alpinisty przemysłowego. Na takim kursie poznaje nie tylko podstawy prawne dotyczące wykonywania takich prac, ale także czynniki ryzyka czy środki ochrony indywidualnej. Musi nauczyć się także wiązania podstawowych węzłów, które stanowią dodatkową formę asekuracji i zabezpieczenia. Kurs ma także aspekt praktyczny, a więc kursanci uczą się asekuracji, w tym asekuracji poziomej czy poruszania się po asekuracji pionowej, co obejmuje także zjazd i podchodzenie. 

Praca, szczególnie na dużej wysokości jest trudna, ale wymaga także wiedzy, umiejętności oraz odwagi. Niezbędny jest dobry stan zdrowia i brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokościach.

Materiał partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz