Obróbka plastyczna blach – rodzaje i charakterystyka

8 lipca 2019

Obróbka plastyczna blach to proces zmiany kształtu materiału. Najczęściej mówi się o walcowaniu, które pozwala na odkształcanie blach przy pomocy twardych walców. Podczas obróbki plastycznej można nadać produktom dowolny kształt i wpłynąć na ich właściwości. Wyróżnia się walcowanie na zimno i na ciepło.   

Znaczenie walcowania w przemyśle

Walcowanie blach jest niezbędnym procesem, który pozwala tworzyć wiele różnego rodzaju elementów. Dzięki użyciu specjalistycznych maszyn nie ma konieczności ręcznego gięcia materiału. Wyroby ze stali są wykonane precyzyjnie i solidnie. Dzięki zmechanizowaniu procesu wykonuje się ogromne ilości części w stosunkowo krótkim czasie. Na rynku działa wiele firm, które profesjonalnie zajmują się obróbką plastyczną metali. Mają one do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt i narzędzia. Specjalistyczne urządzenia - walcarki dzieli się m.in. na: ciągnące, prostujące, wyginające, chłodzące i łamacze zgorzelin. Na rynku dostępne są także walcarki do rur, blach i kształtników oraz do pracy na zimno i gorąco. Ze względu na ruch walców wyróżnia się m.in.: walcowanie poprzeczne, skośne, wzdłużne, kuźnicze i pielgrzymowe. W procesie obróbki ma również znaczenie układ klatek roboczych. Istnieje walcowanie jednoliniowe, wieloliniowe, mijane, szachownicowe, ciągłe i półciągłe. Ze względu na temperaturę walcowanie dzieli się na: obróbkę na zimno, ciepło i gorąco. Z produktów walcowania korzysta wiele gałęzi przemysłu. W procesie walcowania powstają np. szyny kolejowe, koła wagonów, koła zębate, stożki, kule, kształtki, pręty, wyroby z gwintem i obręcze kół. 

Walcowanie na zimno – charakterystyka

Podczas procesu walcowania na zimno, blacha zostaje zmieniona pod wpływem wbudowanych walców. Przy tego rodzaju obróbce nie dochodzi do ogrzania wsadu. W zależności od rodzaju stali, proces walcowania może wyglądać inaczej. Zazwyczaj jednak, najpierw ma miejsce trawienie i walcowanie, później wyżarzanie oraz wygładzanie i wykańczanie. Charakterystyka stali wpływa również na czas trwania poszczególnych etapów obróbki. Bardzo często, procesowi walcowania na zimno poddawane są blachy, których grubość nie przekracza 3 mm. Takie wyroby charakteryzują się wysoką jakością materiału i wykonania.

Walcowanie na ciepło

Walcowanie na ciepło różni się od obróbki na zimno, temperaturą, w której dochodzi do zmiany kształtu produktu. Podczas walcowania na ciepło, stal zostaje nagrzana nawet do 1300 stopni Celsjusza. W takiej temperaturze dochodzi do zmiany kształtu materiału oraz jego niektórych właściwości. Cały proces polega na zgniataniu blach między walcami. Walcowanie na ciepło składa się z kilku etapów. Najpierw materiał zostaje poddany oczyszczaniu i szlifowaniu. Później następuje ogrzanie materiału, zbijania zgorzeliny i redukcji szerokości. Ostatnią fazą procesu jest walcowanie końcowe i obróbka wykończeniowa. Walcowanie na ciepło pozwala uzyskać grube blachy, długie wyroby budowlane i rury zgrzewane.  

 

Artykuł zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz